Nhiệm vụ của chúng ta – những người chuyển hóa bản thân không phải nỗ lực để dự đoán tương lai, mà để làm cho nó trở nên có thể!

Chúng ta là chủ nhân sáng tạo ra tương lai của chính mình!

Tâm linh đích thực là liên tục gieo những hạt giống tốt đẹp thiện lành vào trong từng tình huống thực tế của cuộc sống và trải nghiệm nó, vì vậy hãy gieo hạt giống sạch và thuần chủng vì một tương lai tốt đẹp!

Chúng ta không sử dụng thời gian để cố gắng tiên đoán tương lai như các thầy bói và những nhà tiên tri vẫn thường làm!
Chúng ta luôn chú ý cẩn trọng nhằm nắm bắt từng dấu hiệu dẫn dắt của Vũ trụ để tiến bước về phía tương lai tươi sáng như cách mà mình mong muốn!

Chúng ta đều thấu hiểu rằng: mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động mà tôi gieo bây giờ sẽ quyết định tương lai mà tôi sẽ sống, theo cách riêng (biệt nghiệp) và chung (cộng hưởng nghiệp).

Mỗi hành động sẽ tạo ra một kết quả tương ứng. Khi tôi mang những nguồn lực của mình vào trong từng suy nghĩ, trong mỗi lời nói, trong mỗi hành động và trong các mối quan hệ, tôi sử dụng mọi nguồn lực là sở trường của mình để sáng tạo ra một tương lai tốt đẹp cho mình và cũng thưởng thức nó ngay lúc này!

Hôm nay, tôi là một chủ nhân sáng tạo cuộc đời của chính mình, tôi có quyền tạo ra một tương lai tươi sáng giống như cách mà tôi mong muốn! Lựa chọn là của tôi, hạnh phúc hay khổ đau đều là lựa chọn của cá nhân tôi!

Thế nên, tôi phải nắm lấy chủ quyền ấy, quyền tự quyết về cuộc đời và tương lai của chính mình!

Bình luận

comments