Người học thật là người có năng lực chuyển hóa thật.

1. Chuyển hóa yếu kém và nhược điểm trở thành Sức mạnh và Đức hạnh…

2. Chuyển hóa những lời chê trách và phỉ báng trở thành lời khen ngợi và chúc phúc cho sự hoàn thiện chính bản thân mình…

3. Chuyển hóa trở ngại thành giải pháp…

4. Chuyển hóa khó khăn thách thức trở thành món quà…

5. Chuyển hóa sự tổn thương và khổ đau trở thành tình yêu thương và lòng nhân từ độ lượng…

6. Chuyển hóa sự trói buộc gắn kết ở bên ngoài trở thành sự trói buộc và nắm chặt bản thể nguyên thủy… Họ có sự buông bỏ dễ dàng nên họ ổn định vững vàng trong bản thể…

7. Chuyển hóa những điều khó khăn phức tạp trở thành sự đơn giản và dễ dàng, nên họ trải nghiệm thành công rất dễ dàng…

Họ trải nghiệm niềm hạnh phúc của sự tự do vui sướng trên mỗi bước mình đang đi…

Những người làm được công việc như vậy, họ không phải là người học giả…

Những ai khi đi vào sự mở rộng mà vẫn nắm chắc được cốt lõi và hội tụ được sự mở rộng vào trong cốt lõi sẽ là một người học thật…

Những người nào đi vào sự ồn ào náo động để thực hiện hành động mà tâm trí vẫn giử được sự cô tịch tĩnh lặng trong trạng thái ổn định vững vàng không dao động trước những tác động và thách thức…, là một người có sự tĩnh lặng thật..

Những ai có sự hài hòa và liên tục giữ được một trái tim say sưa nhiệt tình trong việc chia sẻ và hỗ trợ người khác là người sẽ biến những điều tưởng chừng không thể trở thành có thể, chính là người chinh phục được “cái tôi” và “của tôi”…

Người có tình yêu thương rộng lớn trong trái tim của mình… Là người chinh phục được Trái tim của Vũ trụ…

Bình luận

comments