Năng lượng Vũ trụ là năng lượng gốc, nó còn được gọi là nguyên tố ánh sáng, nguyên tố gốc (vật chất ở dạng nguyên thủy – gốc), nên tất cả các trường phái năng lượng, khí công, thiền, Yoga…, vân vân, khi họ mở luân xa thì họ đều thu được năng lượng của Vũ trụ và họ đều chữa được bệnh thuộc về cơ thể vật chất, thế nhưng bệnh về tinh thần hay nghiệp lực thì phải sử dụng ánh sáng trí tuệ mới chuyển hóa và chữa lành được!

Nhiều người khi họ mở luân xa họ nhìn thấy ánh sáng và kết nối với ánh sáng của nguyên tố vật chất họ nhầm lẫn và nghĩ là mình kết nối được với Thượng Đế! Ánh sáng của nguyên tố vật chất thì hoàn toàn khác với Ánh Sáng của Thượng Đế!

Có hàng ngàn trường phái mở luân xa và thu năng lượng để chữa bệnh, đây là điều rất tốt nhưng cũng cần cẩn thận với những linh hồn yếu bởi khi cửa mở ra (mở luân xa) mà không đủ lực để canh gác thì vong có thể nhập vào để chiếm lấy cỗ xe cơ thể!

Các trường phái về năng lượng, tuy khác nhau về tên gọi và cách thức thực hành thu năng lượng nhưng bản chất là một không khác!

Ví dụ: Năng lượng gốc giống như 1 bãi cát xây dựng vô hạn vậy, mỗi trường phái ví như 1 kiểu phương tiện chuyên chở cát về xây nhà, có trường phái ví như: xe tải nhỏ, xe tải to, xe bò kéo, tàu thủy… vân vân, dù tên gọi và cách thức vận hành của mỗi loại phương tiện (trường phái) có khác nhau nhưng bản chất chỉ là phương tiện dùng để chở cát từ bãi về nhà để xây dựng ngôi nhà!

Với người tâm linh, họ sẽ chú trọng vào thực thành chuyển hóa nội tâm, thay đổi bản thân từ gốc rễ mới là căn bản cốt lõi, chinh phục 8 giác quan, chinh phục thói quen, thay đổi hành vi bản tính mới thay đổi được nghiệp lực và vệnh mệnh, đó chính là trọng tâm rốt ráo nhất, còn mọi việc khác chỉ là phụ trợ phương tiện để hỗ trợ cho sức khỏe của cơ thể vật chất mà thôi, họ không đặt nhầm trọng tâm vào phương tiện và lấy phương tiện đặt vào trọng tâm, họ tự thấu hiểu về lối đi và đích đến!

Mở các luân xa trên cơ thể để kết nối và thu năng lượng vật chất gốc của Vũ trụ sử dụng vào việc chữa bệnh cho cỗ xe cơ thể thì hoàn toàn khác với việc mở con mắt trí tuệ của linh hồn ra để kết nối với Thượng Đế để chữa bệnh cho linh hồn! Bởi một bên là năng lượng vật chất gốc (thuộc về thể xác) còn bên kia là năng lượng tâm linh gốc (thuộc về linh hồn), 2 loại năng lượng này chỉ giống nhau về màu sắc mà thôi, còn thuộc tính thì hoàn toàn khác biệt nhau!

Mọi thứ đều chứa đựng sự nhân đức và hữu ích, người trí tuệ là người nhìn thấu lợi ích trong mọi thứ dành cho sự tiến bộ và hoàn thiện nội tâm của chính mình, họ liên tục nhìn vào bản thân để nhận ra và thay đổi chính mình, làm đầy mọi đức hạnh và sức mạnh tâm linh để trao tặng phụng sự cho đời vào lúc cấp bách này!

Tri ân tất cả 

Bình luận

comments